Privacyverklaring

Inleiding

Virtual Assistantbalie (VA-balie) is onderdeel van CCAK civiele specialisten (CCAK).
VA-balie hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij respecteren uw privacy.

In deze privacyverklaring staat welke gegevens VA-balie verzamelt, waarom en voor hoe lang. Ook informeren wij u over het delen van gegevens met derden, over cookies, uw rechten en de klachtenprocedure.

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De meest recente versie wordt gepubliceerd op onze website.

Persoonsgegevens die VA-BALIE verwerkt en waarom

In de meeste gevallen verkrijgt VA-balie de persoonsgegevens van uzelf. Dit gebeurt wanneer u een contactformulier op de website invult, of wanneer u via e-mail contact met ons opneemt. De door u verstrekte gegevens gebruiken we voor de behandeling van uw verzoek of vraag.

Persoonsgegevens die VA-balie verzamelt wanneer u op VA-balie.nl een contactformulier invult en verzendt:

  • bedrijfsnaam
  • naam
  • e-mailadres
  • overige gegevens die u verstrekt in het contactformulier

Persoonsgegevens die VA-balie verzamelt voor het uitvoeren van opdrachten, de financiële afhandeling van betalingen, (het verbeteren van) onze dienstverlening en uit wettelijke verplichting:

  • Contactgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer
  • Bedrijfsgegevens, zoals bedrijfsnaam, adres, KvK-nummer en btw-nummer
  • Betalingsgegevens, zoals bank en IBAN-nummer
  • overige gegevens, zoals gegevens die u verstrekt in contactformulieren en e-mails.

Bewaartermijn persoonsgegevens

VA-balie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en vastgelegd of, indien van toepassing, niet langer dan de wettelijke bewaarplicht.

VA-BALIE VERZAMELT GEEN BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS

VA-balie verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over onder andere godsdienst, levensovertuiging, ras, politieke voorkeur, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap van een vakbond, strafrechtelijk verleden, Burgerservicenummer (BSN), genetische gegevens en biometrische gegevens.

VA-balie heeft niet de intentie om middels de website en/of diensten gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.

COOKIES

VA-balie gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.

U kunt zich desgewenst afmelden voor deze cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat of cookies te weigeren in de cookie meldingsbalk. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. We wijzen u er wel op dat als cookies zijn uitgeschakeld, bepaalde functies mogelijk niet of minder goed functioneren. Alle informatie op VA-balie is met en zonder cookies te bereiken.

LOG BESTAND

Tijdens uw bezoek aan deze website wordt het IP-adres van uw apparaat gemeld bij de server waar de website van VA-balie op staat. Dit is een automatisch proces en gebeurt altijd als een apparaat contact maakt met een ander apparaat op een netwerk, zoals het internet.

De server waar de website van VA-balie op staat houdt net als andere servers een logbestand bij waarin het IP-adres van de bezoeker tijdelijk wordt opgeslagen. Dit is een geheel geautomatiseerd proces. De duur van de opslag is afhankelijk van het aantal bezoekers. Na een vast aantal bezoekers worden de oudste gegevens verwijderd.

Naast het logbestand van de server maakt de website van VA-balie gebruik van een veiligheid-plug-in dat net als het logbestand van de server een logbestand bijhoudt met dezelfde werkwijze als hierboven vermeld. Het logbestand van de veiligheid plug-in is noodzakelijk om onrechtmatig gebruik vast te kunnen stellen. Mocht onrechtmatig gebruik worden vastgesteld, dan zal het betreffende IP-adres worden opgeslagen voor blokkade op de website, dan wel voor melding naar de desbetreffende autoriteiten voor nader onderzoek.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

VA-balie verstrekt uw gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. VA-balie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

VA-balie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verwacht dit tevens van bedrijven waarmee een verwerkingsovereenkomst is afgesloten.

In geval van een wettelijke verplichting, behouden wij ons het recht voor om informatie over u vrij te geven als we verplicht zijn deze te verstrekken aan bevoegde autoriteiten of wetshandhavingsinstanties.

UW RECHTEN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Tevens heeft u recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VA-balie. Ook heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat houdt in dat u bij VA-balie een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie verwijdering, gegevensoverdraging, het intrekking van uw toestemming of bezwaar op verwerking van uw persoonsgegevens e-mailen naar privacy@va-balie.nl.

RECHT OP MENSELIJKE BLIK BIJ BESLUITEN

VA-balie maakt geen gebruik van computerprogramma’s of -systemen voor geautomatiseerde verwerking en/of besluitvorming met betrekking tot persoon gerelateerde zaken waaronder persoonsgegevens.

Koppelingen naar andere websites

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met VA-balie zijn verbonden. VA-balie heeft geen controle over de inhoud en privacy afhandeling van deze websites en kan daarom niet garanderen dat er op een betrouwbare en veilige manier wordt omgegaan met uw persoonlijke gegevens.

Naast websites van derden, kunnen er koppelingen op VA-balie staan naar andere zelfstandige diensten van CCAK civiele specialisten. VA-balie is zelf ook zo’n zelfstandige dienst van CCAK civiele specialisten. Deze zelfstandige diensten zijn voorzien van een eigen privacyverklaring die kan afwijken van deze verklaring.

Lees altijd voor gebruik van een website de privacyverklaring van de desbetreffende website.

KLACHTENPROCEDURE

Heeft u een klacht over de naleving van deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op via privacy@va-balie.nl, dan lossen we het samen op. Mocht u desondanks niet tevreden zijn, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit persoonsgegevens. Dat kan via deze link:

CONTACTGEGEVENS VA-Balie

Virtual Assistantbalie
Lintelerweg 40
7556 PD HENGELO (OV)
+31 85 064 64 80

KvK nr.: 30259380 (Elst)
E-mail algemeen: marcha@va-balie.nl

Voor vragen over onze privacyverklaring: privacy@va-balie.nl